luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7156 ha
Intravilan: 1130,41 ha
Extravilan: 6025,59 ha
Populatie: 4852
Gospodarii: 1649
Nr. locuinte: 1586
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie:
Răchiţi, Cişmea, Costeşti, Roşiori
Asezarea geografica:
Comuna este situată în partea centrală a României, nord-estul judeţului Botoşani
La 3 km de municipiu, fiind o comună suburbană
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Zootehnie
Apicultură
Piscicultură
Avicultură
Creşterea melcilor
Morărit
Prese ulei
Pielărie
Cojocărie
Tâmplărie
Confecţii metalice
Comerţ
Activitati economice principale:
Fabricare şi îmbuteliere alcool
Industria de prelucrare a laptelui şi brânzeturilor
Abator (sacrificare şi prelucrare carne)
Prelucrare lemn
Obiective turistice:
Castelul Melik
Pescuit sportiv
Staţiunea de cercetare a ovinelor din rasa karakul - Popăuţi
Muzeul Petru Suster Costeşti
Evenimente locale:
Târg Agro-zoo - în fiecare an în lunile mai şi octombrie
Sărbătorile comunei - o data cu hramurile bisericeşti
Sărbătoarea Răchiţiului - "Sf\ntul Petru"
Facilitati oferite investitorilor:
Concesionare terenuri la preţuri atractive
Forţă de muncă ieftină
Acces la toate utilităţile (DN, apă, canalizare, energie electrică, telefon)
Teren agricol de calitate
Fond de vânătoare
Scutire de la plata concesiunii
Proiecte de investitii:
Aducţiune, distribuţie gaz metan în localitatea Răchiţi şi Cişmea
Modernizare drumuri de exploataţie agricolă în lungime de 4,5 km în localitatea Răchiţi - Program FEADR M125

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu